Telč a okolí
ilustrační fotografie

Telč a okolí

 • Kaple sv. Karla Boromejského
 • Osamělá kaple severozápadně od Telče z roku 1663. Nechal ji postavit Jan Karel Jáchym Slavata na místě, kde při lovu spadl do vlčí jámy jako poděkování za svoji záchranu.
 • Třebíč
 • Po Telči patří Třebíč k nejnavštěvovanějším městům Kraje Vysočina. Jak pro své unikátní sakrální památky, tak pro vzácně dochované původní židovské gheto. Od Telče je vzdáleno necelých 40km.
 • Dačice
 • Město Dačice se zapsalo do světové historie vynálezem kostky cukru. Ve zdejším cukrovaru se v polovině 19.stol.
 • Premonstrátský klášter v Nové Říši
 • Původně ženský klášter premonstrátek byl spolu s kostelem sv. Petra a Pavla založen v roce 1211. Klášterní a farní kostel sv. Petra a Pavla je barokní stavbou z konce 17. stol.
 • Míchova skála
 • Míchova skála, vzdálená necelé dva kilometry od nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny – Javořice, přinese příznivcům dalekých rozhledů daleko větší potěšení než jiná místa.
 • Rozhledna Oslednice
 • Stojí na okraji Telče na vrchu Oslednice (557m n.m.). Jedná se o moderní stavbu rozhledny, kterou pro účely radiokomunikací postavila společnost Radiomobil.
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého
 • Leží v bezprostředním sousedství Telče, na nevysokém, ale výrazném návrší nad silni¬cí vedoucí do Mrákotína.
 • Lipky
 • Jsou před více než 200 lety vysázené impozantní stromořadí lip, chráněné jako přírod¬ní památka, kam obyvatelé i návštěvníci Telče chodí rádi na své procházky.
 • Praskolesy
 • Jsou velmi dobře zachovalou středověkou vesnicí s původními samostatně stojícími dvorci a dobře dochovanou středověkou urbanistickou skladbou osídlení. Rozhlédnete-li se po návsi se 700 let starou přísně chránenou lípou, jedním z nejstraších stromů v Čechách, máte pocit cestování proti času. Jakoby jste se ocitli na konci 19. století. Následující 2 foto použít jen do jazykových verzí GB, FR, DE.
 • Studánka Páně
 • Kousek pod nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny najdete udržovanou studánku s průzračnou vodou, která zůstává pitná i v horkých letních měsících.
 • Dobrá Voda
 • Malebná původně hornická osada, kde se těžilo od 13.stol. stříbro, byla v 17.stol. přestavěna Jáchymem Slavatou na malé lázně.
 • Kostelní Vydří
 • Nejvýraznější dominantou v bezprostřední blízkosti města Dačice, (od Telče po silnici č. 406 cca 15 km) je areál kláštera karmelitánů v obci Kostelní Vydří. Na vršku opředeném pověstmi se tyčí poutní kostel P. Marie Karmelské ze 17.stol.
 • Lhotka
 • Malebná velmi oblíbená vesnička pro svou polohu a krásné okolí s řadou přírodních zajímavostí. Leží na úpatí kopce se zříceninou hradu Štamberka (hypertextový odkaz). První zmínka o vesničce je z roku 1350.
 • Brázdův mlýn
 • Mohutný patrový objekt s erbem ve štítě a dalšími hospodářskými budovami a pilou se nachází asi 1 km od Nové Říše směrem na Telč. Ve svahu za mlýnem stojí kostel sv. Kříže z r. 1712. Nad mlýnem je Brázdův rybník, ve kterém se můžete vykoupat.
 • Kultura
 • Vážení hosté a milí přátelé, v městě Telči, mimo řady kulturních akcí jednorázového charakteru, jejichž seznam je průběžně aktualizován a najdete jej na stránkách .
 • Zámek Telč
 • Zámek v Tepči je klenotem moravské renesační architektury a právem patří mezi nejkrásnější památky. Díky citlivému přístupu někdejších majitelů k dědictví minulosti se zde zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry.
 • Hrad Roštejn
 • Pozdně gotický hrad, postavený na skalnatém vrchu v romantických lesích u obce Doupě. Byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. Koncem 16.
 • Montserrat – kostel Pany Marie Bolestné
 • Mezi Slavonicemi a Dačicemi stojí na vyvýšeném zalesněném hřbetu zajímavá církevní stavba – kostel Montserrat. Přístupný je z Telče a Slavonic po zelené značce. Nejbližší železniční zastávka je v Mutišově ( 2 km ), autem lze dojet téměř ke kostelu.
 • Slavonice
 • Městská památková rezervace Slavonice patří mezi významná renesanční města jihozápadní Moravy a svým architektonickým významem se přibližují Telči. Rozhodně stojí za výlet.
 • Zřícenina hradu Štamberk
 • Romantická zřícenina hradu Štamberka se tyčí nad obcí Lhotka, v přírodní rezervaci „Štamberk a Kamenné moře“ asi 9 km od Telče.
 • Stará planá hrušeň "Pastouška"
 • Tento vzácný více než 150 let starý ovocný strom naleznete v obci Dolní Vilímeč hned vedle kaple Kaple sv. Cyrila a Me¬toděje z roku 1728.
 • Židovský hřbitov u Zadního Vydří
 • Používaný do roku 1880, dnes je možné obdivovat zhruba 150 pěkně dochovaných barokních a klasicistních náhrobků.