Telč a okolí » Premonstrátský klášter v Nové Říši

Premonstrátský klášter v Nové Říši

Původně ženský klášter premonstrátek byl spolu s kostelem sv. Petra a Pavla založen v roce 1211. Klášterní a farní kostel sv. Petra a Pavla je barokní stavbou z konce 17. stol.

Více

Je vyzdoben pěknými freskami Jana Lukáše Krackera. Skutečnými skvosty jsou dřevěná kazatelna, barokní varhany a bohatě zdobená, vyřezávaná barokní klášterní knihovna, která je třetí největší klášterní knihovnou na Moravě a čítá přes 16.000 svazků. V husitských dobách byl jako většina klášterů vypleněn. Následně pustl a v 17. století znovu nákladně přestavěn pro mužský řád premonstrátů. V současné době zde opět působí premonstráti. V klášteře je i hudební sál a památník hudebních skladatelů Pavla a Antonína Vranických a Jana Nováka a taky pamětní síň básníka Otokara Březiny. Klášter je veřejnosti přístupný denně v měsících červenci a srpnu.

Internetové stránky Premonstrátský klášter v Nové Říši

 

Brázdův mlýn

Mohutný patrový objekt s erbem ve štítě a dalšími hospodářskými budovami a pilou se nachází asi 1 km od Nové Říše směrem na Telč. Ve svahu za mlýnem stojí kostel sv. Kříže z r. 1712. Nad mlýnem je Brázdův rybník, ve kterém se můžete vykoupat.

 

Stará planá hrušeň „Pastouška"

Tento vzácný více než 150 let starý ovocný strom naleznete v obci Dolní Vilímeč hned vedle kaple Kaple sv. Cyrila a Me¬toděje z roku 1728.

 

Židovský hřbitov u Zadního Vydří

používaný do roku 1880, dnes je možné obdivovat zhruba 150 pěkně dochovaných barokních a klasicistních náhrobků.