ilustrační fotografie

Koupání

V okolí Telče je nepřeberné množství rekreačních rybníků a vodních ploch vhodných ke koupání v romantických místech.

 

Z nádherných lesních rybníků můžeme doporučit nejznámější Velký Pařezitý rybník u obce Řásná a za ním ležící menší a kouzelnější lesní Malý Pařezitý rybník. Oba mají průzračnou nahnědlou a teplou rašelinitou vodu. Podobným, nejvýše v Čechách položeným rybníkem s nádherným okolím, je rybník Zejhral (místními nazývají Zhejral), ležící v lesích u obce Klátovec. Dále tu je překrásná dvojice rybníků, rovněž s rašelinitou vodou, nacházející se mezi obcí Lhotka a Mrákotín - Horní a Dolní Mrzatec. Přímo u Telče, cestou na Třešť a Jihlavu leží rybník Roštějn. U obce Vanov můžete svá horkem zmožená těla svlažit v rybníku Smrk, kde najdete i malé občerstvení. Pod obcí Lhotka je na koupání vhodný rybník Svatojanský. U obce Řídelov najdete v polích u bývalého mlýna rozlehlý Drdácký rybník. Dalším rybníkem, který Vám můžeme vřele doporučit, je překrásná u lesa položená Olešská nádrž Hadrava. Dostanete se k němu po polní cestě, po které půjdete asi 1,5 km. V obci Olší se musíte zeptat na cestu, která není turisticky značená. Rybník pak snadno najdete. Cestou do Olší, mezi Horní Myslovou a Mysleticemi je u cesty rybník Mackův. Oproti ostatním, zde doporučovaným majestátním rybníkům, není tak úchvatný, ale je v něm naprosto čistá voda a poskytuje skvělé osvěžení v parném létě jak pěším, tak cyklistům i automobilistům. U obce Nová Říše najdete Brázdův Mlýn nad kterým leží Brázdův rybník, kde je pěkné koupání.

Štěpnický a Staroměstský rybník přímo v Telči jsou pro koupání nevhodné. Zato se po nich můžete povozit v nájemních loďkách a obdivovat panorama města z jiné, méně obvyklé, leč o to zajímavější perspektivy. Okolo obou těchto telečských rybníků vedou pohodlné cyklostezky.

Pod Řídelovem, najdete přímo v katastru obce, pokud odbočíte ze silnice polní cestou okolo hájenky doleva, starý zatopený žulový lom s nádhernými jezírky. Pro svou průzračnou vodu je využíván potapěči z Třeště pro výcvik. Viditelnost je zde 15m! Scenerie je skutečně úchvatná, připomínající Kanadu!

Drdácký rybník

Tento rybník původně sloužil k napájení náhonu Drdáckého mlýna. Mlýn je dnes mimo provoz a slouží jako soukromá rekreační chalupa.

Olešská nádrž Hadrava

Tento rybník byl původně postaven jako vodárenská nádrž.

Zatopený lom u Řídelova

Těsně u obce Řídelov se nachází někdejší žulový lom, dnes zatopený, kde se již 50 let kámen netěží.

Rybník Svatojanský

Je rekreační rybník v katastru obce Lhotka, ležící u malé původně trampské chatové osady, zvané Údolí Děsů.

Rybník Roštejn

Je nejbližší a nejvyužívanější rybník u Telče.

Rybník Smrk

Je rybník ležící ve zcela otavřené krajině polí a luk naproti lomu.

Horní a dolní Mrzatec

Mezi obcí Lhotka a Mrákotín najdete další z krajově vyhlášených dvojic rybníků.

Zejhral (Zhejral)

Další nádherný rybník, na jehož vzniku se podepsal Jakub Krčín.

Malý Pařezitý rybník

Je druhým z dvojice rybníků Pařezáků, které stavěl Jakub Krčín. Oba rybníky svému jménu vděčí za to, že byly postaveny v lesích.

Velký Pařezitý rybník

Jeden z nejstarších a nejkrásnějších, avšak o víkendech i nejnavštěvovanějších rybníků v okolí Telče.