Telč a okolí » Lipky

Lipky

Jsou před více než 200 lety vysázené impozantní stromořadí lip, chráněné jako přírod¬ní památka, kam obyvatelé i návštěvníci Telče chodí rádi na své procházky. V Lipkách se nachází, dnes technicky a hygienicky kontrolovaný a zabezpečený pramen artézské tlakové vody výtečné chuti, ke kterému mnozí obyvatelé chodí stále pro vodu. Dříve se věřilo, že pramen má léčivé účinky, které však nebyly prokázány.