Telč a okolí » Sport a rekreace » Cyklotrasy

Cyklotrasy

Okolí Telče nabízí množství kvalitních tras na půldenní a celodenní výlety na kole. Trasy mají délku dle vašeho výběru, většinou od 20 do 40 km. V kterémkoliv místě můžete kdykoliv z trasy odbočit a nejkratší cestou se vrátit do Telče. Cestou vždy najdete různé možnosti, lákající k odpočinku, jídlu a doplnění tekutin v místních hospůdkách nebo místních občerstvení (krámy či kiosky). Kolo vám zapůjčí v případě potřeby cyklistická půjčovna a opravna kol v Telči na náměstí (informace v recepci), nebo druhá v ulici vedoucí z náměstí k Horní bráně. Vaše vlastní kola vám bezpečně uložíme v naší kolně na dvoře.


Pro ježdění po našich doporučených cyklistických trasách, je výhodné se vybavit turistickou mapou s brožurkou „Telč a okolí“ v měřítku 1:50 (vydalo nakladatelství Žaket ve spolupráci se Sdružením Zdeňkov), kterou můžete zakoupit jak u nás v Penzionu, tak v informačním turistickém centru na Městském úřadu, nebo v trafice. Námi doporučované neoficielní cyklotrasy zatím nejsou v celém svém průběhu vyznačeny v mapě, ani nejsou souvisle značeny v terenu. Jsou kombinací polních a lesních cest, značených turistických cest (červená, zelená, modrá a žlutá značka), značených a číslovaných oficielních cyklotras a v minimálně nutné míře využívají okresních a místních asfaltových silnic. Při jejich výběru jsme využili dokonalou znalost terénu a okolí Telče a jejich vedení jsme směřovali do nejkrásnějších a nejzajímavějších míst a malebného terénu s výhledy do kouzelné přírody. Všechny trasy byly námi mnohokrát projety a jsou zcela bezpečné. Při minimální schopnosti orientace v terénu a v mapě je možné se bez problémů podle dále uvedeného popisu na trasách orientovat a odkrývat tak okolí Telče trochu jinak. Mimo zde uvedené trasy 1-9, jsou v brožurce „Telč a okolí“ uvedeny další, plně v terenu i mapě značené a číslované oficielní cyklotrasy, které využívá většina cyklistů pohybující se po kraji. Tyto trasy jsou vedeny převážně po zpevněných a asfaltových cestách. Obdivovatelům nerušených přírodních krás doporučujeme vyzkoušet některou z devíti připravených tras pro srovnání.

Trasa 1: Telč-směr Horní Myslová - Kopejtkův Mlýn – Borovná - Hulišťata -Mackův rybník – Mysletice - Olší-nádrž Hadrava - po modré, zelené a žluté do Praskoles - dále po žluté do Dobré Vody - po žluté do Krahulčí (varianta po silnici do Krahulčí) - Telč.

Trasa 2: Telč - Sv.Jan Nepomucký – Krahulčí - Krausův Mlýn - Kopejtkův Mlýn - Horní Myslová - Náglův Mlýn - Kostelní Myslová - Zadní Vydří - po polní cestě do Prostřední Vydří - Kostelní Vydří - Klášter Karmelitánů - Velký Pěčín a po zelené zpět do Telče (varianta návratu je i po silnici).

Trasa 3: Telč – Lipky – po červené Sv. Karel – Vanov – golf klub Šiškův Mlýn – Vanůvek – Řídelov – zatopený lom u Řídelova – Malý Pařezitý rybník – po modré Velký Pařezitý rybník – Řásná – Lhotka (možnost vykoupání ve Svatojanském rybníku) – po zelené přes Hostětice a Lipky zpět do Telče.

Trasa 3 bis: Telč – Lipky – po červené Sv. Karel – Vanov – rybník Smrk – polní cestou k občerstvení – průjezd lesní cestou okolo chat – na výjezdu na asfalt (spojka Vanůvek Řídelov) odbočit vlevo – na rozcestí rovně do Řídelova - – Řídelov – zatopený lom u Řídelova – Malý Pařezitý rybník – po modré Velký Pařezitý rybník – Řásná – Lhotka (možnost vykoupání ve Svatojanském rybníku) – po zelené přes Hostětice a Lipky zpět do Telče.

Trasa 4: Telč – Lipky - po červené Sv. Karel – dále po červené kolem Vanova do Řásné - po červené kolem Velkého Pařezitého rybníka k hájovně Na Průseku – zde po zelené na Míchovu skálu – dále po zelené ke Studánce Páně – od Studánky Páně po žluté a lesní cestě ke hrázi rybníka Zejhral - Klatovec – po silnici do Světlé – ze Světlé po značené cyklostezce č. 1113 polními cestami do Mrákotína – (varianta: na rozcestí u hájovny Čejkovna odbočit z cykloztezky č. 1113 do leva a po 500 m rovně rybník Horní Mrzatec, odtud po modré k rybníku Dolní Mrzatec a dál po modré do Mrakotína) – po silnici Krahulčí – Telč.

Trasa 5: Telč - Lipky – po zelené Hostětice – dále po zelené Lhotka – po asfaltové polní cestě (cyklostezka č. 5124) na modrou a k rybníku HorníMrzatec – zpět po modré na cyklostezku č. 5124 apo ní doleva prudkým stoupáním k Březové chatě – dále po cyklostezce č. 5124 okolo Světelské chaty ke křížení se zelenou , zde doprava k Míchově skále – dál po zelené na Průseku odbočit na modrou k Malému Pařezitému Rybníku – pokračovat po modré na hrad Roštejn – pokračovat po žluté do Doupě a dále po žluté na Volevčice okolo Roštejnského rybníku do Telče.

Trasa 6: Telč po cyklostezce č. 5091 směr Mysliboř – Sedlejov – Panenská Rozsíčka - zde doprava na č. 5092 – Bezděkov – Pavlov – zde cca 250 m po státní silnici č. 403 směr Nevcehle u křížku odbočit na pokračování cyklostezky č. 5092 polní cestou – Nepomuky – Sedlatice – Stará Říše – po státní silnici č 23 do Olšan – za Olšany u rybníka Vodnatý (chatová osada Pilka) odbočit doleva na žlutou - lesní cestou se u rybníka Vývozní napojit na cyklostezku č. 5123 do Rozsíček – dále po červené Dyjice – a dál Březinovou stezkou (červená) do Telče.

Trasa 7: Telč po zelené směr Dačice – židovský hřbitov – Radkov – Slaviboř – Černíč – Velký Pěčín – Malý Pěčín – Zahrádky – Dačice – z náměstí v Dačicích po cyklostezce č. 16 klášter Pany Marie Karmelské – Kostelní Vydří – odtud dále po silnici do Prostřední Vydří – Mysletice – zde na náměstí odbočit vpravo na cyklotrasu č. 5021 – Mackův rybník – odbočka na rozcestí vpravo na cyklotrasu 5021 do Kostelní Myslové a dále po cyklotrase č. 16 do Telče.

Trasa 8: (severní okruh) Telč po červené Březinově cestě do Dyjic – dále po červené na Rosíčka – stále po červené až k odbočení vlevo po žluté na cyklotrasu č. 5123 – pokračovat dále po cyklotrase na hájovnu Kozinec – Ořechov – Urbanov – Sedlejov – Třeštice – do Doupě – zde odbočit doleva na žlutou do Volevčic – a zpět do Telče.

Trasa 9: (jižní okruh) Telč po cyklotrase č. 5125 do Zvolenovic – zde doprava na cyklotrasu č. 5123 do Radkova – Slaviboř – Myslůvka – Kostelní myslová – zde na náměstí doleva na cyklotrasu č. 5021 do Mysletic – Olší (možnost vykoupání v Olešské nádrži Hadrava) – Dobrou Vodu (možnost vykoupání v rybníku u penzionu) – Mrákotín – Lhotka (možnost vykoupání ve Svatojanském rybníku) – zde odbočit vpravo na zelenou – Hostětice – Lipky – Telč.

 

Pěší turistika:

 

V Telči samé, stejně jako v jejím okolí je řada velmi pěkných a atraktivních turistických a pěších tras krásnou přírodou. Pomineme-li zde popis nepřeberného množství klasických turistických tras po značených cestách, známé červené, zelené, modré a žluté značky, zbývá odkázat Vás na oficielní stránky www turistického regionu Telč - www.telc.eu. Zájemcům o dobrodružnější objevování okolí města Telče s mapou v ruce doporučujeme opatřit si turistickou mapu Klubu českých turistů Telčsko 1:50.000. Dostanete ji v každé trafice, papírnictví, nebo v recepci našeho hotelu.