Telč a okolí » Kostelní Vydří

Kostelní Vydří

Nejvýraznější dominantou v bezprostřední blízkosti města Dačice, (od Telče po silnici č. 406 cca 15 km) je areál kláštera karmelitánů v obci Kostelní Vydří. Na vršku opředeném pověstmi se tyčí poutní kostel P. Marie Karmelské ze 17.stol.

Více

Duchovním otcem poutního kostela i kláštera je Karel Felix Slavata, poslední z rodu Slavatů, sedících na Telči. Dnešní podoba chrámu je z roku 1789. V 18. století byla dále postavena klášterní budova pro Řád bosých karmelitánů. Celý, velmi dobře zachovalý komplex tvoří kostel, klášterní budovy a ambity. Jednolodní kostel je vymalován freskami za života Panny Marie a řádových světců. V klášteře od roku 1990 opět působí Řád bratří karmelitánů, hypertextový odkaz http://www.karmel.cz/. V současné době je klášter a chrám známým poutním místem k Panně Marii Karmelské. Hlavní poutní slavnost probíha v neděli po svátku Panny Marie Karmelské (16. červenec). Dále pak v neděli po svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí (8. květen).

Kostelní Vydří, je obec založená kolem roku 1310. Ves s tvrzí náležela rodu z Vydří téměř nepřetržitě až do roku 1826, kdy ji koupili Dalbergové z Dačic. Původní kostel Navštívení P. Marie z roku 1320 v roce 1658 vyhořel a byl radikálně přestavěn. Roku 1701 byla přistavěna věž. V roce 1709 byl ke staré původní kapli přistavěn nový kostel P. Marie Karmelské, který byl následně v letech 1787-89 obklopen klášterními objekty a ambity, ohradními zdmi s branami a terasami. Naproti klášteru za silnicí se v lese nachází malý hřbitov s hroby řeholníků a hrobkou rodiny Dalbergů. Ve vsi je velmi pěkný kamenný most z roku 1731 s barokními sochami Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Josefa.

Kostelní Vydří