Telč a okolí » Slavonice

Slavonice

Městská památková rezervace Slavonice patří mezi významná renesanční města jihozápadní Moravy a svým architektonickým významem se přibližují Telči. Rozhodně stojí za výlet. Najdete je cca 30 km jižně od Telče, v jižní části Českomoravské vysočiny u rakouských hranic.

Více

Vznik města se datuje kolem 12. století. Původně se jednalo o osadu, později trhovou ves, která patřila pánům z Hradce (větev Vítkovců). Ves se pomalu rozvíjela v opevněné hornické město, známe těžbou stříbra v okolí. Od 13. století také vznikal propracovaný podzemní systém, který sloužil nejen jako odvodňovací, ale i jako obranný systém města. Ve 14. století došlo k podstatnému rozšíření osady o prostorné tržiště směrem na západ (nám. Míru) a zároveň o druhé tržiště směrem na východ, v dnešní podobě rozšířené ulice (Horní nám.). Na obou náměstích vznikla středověká zástavba měšťanských domů postavených na dlouhých parcelách s úzkými dvory. Domovní štíty byly později bohatě vyzdobeny renesančními sgrafitti, nádherně dochovanými a resturovanými. Další zajímavostí je použití zvláštní „sklípkové“ klenby v průjezdu některých domů, která maně připomíná pravděpodobné turecké vlivy. Ve městě můžeme dále obdivovat kostel Nanebevzetí Panny Marie s dominující městskou věží. Dodnes se zachovaly části městského opevnění a dvě ze tří městských bran. Pro svou ojedinělost bylo město 31.8.1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Internetové stránky Slavonic