Telč a okolí » Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Leží v bezprostředním sousedství Telče, na nevysokém, ale výrazném návrší nad silni¬cí vedoucí do Mrákotína. Kostel byl původně budován s přilehlým malým klášterem. Ten však nebyl noikdy dokončen a užíván. Stavba je malebnou dominantou celého okolí. Jedná se o sloho¬vě a stylově velmi čistý barokní chrám na půdorysu kříže. Zajímavostí je, že jde o první kostel zasvěcený Janu Nepomuckému v českých zemích. Vysvěcení kostela dokonce předstihlo svět¬covo svatořečení!