Telč a okolí » Dačice

Dačice

Město Dačice se zapsalo do světové historie vynálezem kostky cukru. Ve zdejším cukrovaru se v polovině 19.stol. (r.1843) začal vyrábět poprvé na světe kostkový cukr, který nahradil dosavadní cukrové homole. Kostku cukru proto najdte na pomníku, který byl v Dačicích na památku této události vztyčen. Dominantou města je renesanční věž kostela sv. Vavřince z let 1586 - 92, vysoká 51 m. V Dačicích najdeme i krásně dochovaný klasicistní zámek s rozsáhlým parkem.

Více

Původně renesanční zámek byl klasicistně přestavěn na počátku 19. století. Půdorys budovy je tvořen souborem čtyř nádvoří s původními renesančními arkádami. Prostý až strohý klasicistní vzhled čelní fasády kontrastuje s bohatým vnitřním vybavením. V zámku se nachází řada místností s vynikajícím a ojediněle dochovaným, empírovým nábytkem, jehož ucelenost nemá v České republice obdoby. Representační přízemní s portrétní obrazovou galerií rodiny posledních majitelů - svobodných pánů z Dalbergu, je překrásné. Prohlídka pokračuje do intimní místností prvního patra, které jsou dokonalou ukázkou rodinného života šlechty v 19. století. Atmosféru dotváří rozsáhlý soubor hodin, stále udržovaných v chodu. Naprosto unikátní je pozdně secesní zámecká knihovna. Hala se schodištěm patří k nejhodnotnějším ukázkám empírové architektury ve střední Evropě.

Internetové stránky Dačice