Telč a okolí » Zřícenina hradu Štamberk

Zřícenina hradu Štamberk

Romantická zřícenina hradu Štamberka se tyčí nad obcí Lhotka, v přírodní rezervaci „Štamberk a Kamenné moře“ asi 9 km od Telče. V okolí je Hradu zachován původní vzorek smíšeného pralesa s převahou buku a javoru. Ze vzácných zvířat můžete spatřit výra a rysa, pokud se budete chovat tiše a budete mít štěstí.

Více

Na loukách vokolí obce Řásná se za ranních mlh pasou divocí mufloni. Hrad byl založen ve 13. století. Počátky jsou nejasné, zřejmě jej založil některý z pánů Šternberků. Hrad stával na skalnatém horském výběžku nad poddanskou vsí. Při stavbě bylo využto několika skalních bloků, které posloužily jako základy pro různé části hradu. Poslední písemná zpráva pochází z roku 1415, kdy byl vlastníkem hradu Jan starší z Hradce. Hrad byl rozbořen roku 1423, kdy jej po tuhých bojích vypálili husitská vojska. Později již nebyl obnoven a pustl. Celé panství připadlo k Telči. Dnešní výzkumy ukazují, že hrad Štamberk byl původně založen jako výstavné panské sídlo. Pojedete-li po silnici č. 23 z Telče směrem na Jindřichův Hradec, dorazíte do obce Mrákotín. Zde odbočíte doprava na Řásnou. Po příjezdu do obce Lhotka odbočíte vlevo. Zde odstavíte vozidlo (za hospodou) u lesa a po turistické (zelené a modré) značce se dostanete asi po 1 km mírným stoupáním k hradu.

Internetové stránky
Více Cyklotrasy