O nás » Historie domu

Historie domu

Telč Dům č. 20, kde jsme zřídíli náš penzion patří k velmi starým měšťanským domům. Nejstarší část domu - sklepy - pochází z druhé poloviny 13. století. Původně k domu patřily i polnosti v okolí města. Dle nejstarších dochovaných zápisů v Městském Urbáři, vážících se k našemu domu, koupil dům v roce 1543 měšťan Holoubek. Povoláním řezník. Tento vážený měšťan a půlláník, mimo své řemeslo i zemědělsky hospodařil na polnostech zakopupených s domem. K domu v té době patřilo i hospodářství se stodolou a sklady v zadním traktu. Dnes je na jeho místě vnitřní zahrada s atelierem.

Během staletí měnil dům své majitele často. V roce 1563 jej koupil bohatý a významný měšťan Picka, který jej prodává již roku 1576 pekaři Károvi. Pak po dobu téměř sta let přecházel dům do majetku dědictvím. V roce 1634 byl dům, stejně jako město, vypleněn Valdštejnovou armádou a zůstal až do roku 1650 pustý a prázdný. V tomto roce jej koupil Jiřík Pokorný se svou ženou Salomenou.

Více

Oba se do Telče přestěhovali z blízkého Mrákotína. Za jejich vlastnictví dům znova vyhořel (1655) a dále pustnul, Takže další majitel, Jan Vanauch jej musel zgruntu opravit a téměř znova postavit. Využitelné se jevily jen původní sklepy. Po něm se na domě vystřídala řada majitelů, kteří jej dále přestavovali, rozšiřovali a různě měnili. Majitelé zde provozovali všelijaká řemesla. V domě často býval kvelb - tehdejší název pro obchod. Provozovalo se zde několikrát plátenictví, pak řeznictví s pekařstvím, prádelna a opět plátenictví. K domu náleželo svého času i právo várečné a vařilo se zde pivo. Nakonec, před 2. světovou válkou, zde provozoval obchod poslední majitel domu. Prodával plátno, látky, textil a galanterní zboží. Konce 2. světové války se však židovští majitelé bohužel nedožili.

TelčDům byl jako židovský majetek zkonfiskován nacisty a po válce připadl do majetku Československého státu. Po roce 1948 se vlády nad domem ujala komunistická moc. Dům nebyl udržován a postupně chátral. V polovině devadesátých let minulého století jsme dům značně zchátralý od města koupili, provedli v něm podrobný historický průzkum a celý jej důkladně a nákladně zrestaurovali. Přitom jsme zde zřídili náš Hotel-penzion.